Gastroscopie

Een gastroscopie, ofwel maagonderzoek, van een paard geeft ons enorm veel informatie ivm de gezondheidstoestand van het paard.